SFATURI PENTRU AGRICULTORI

Îngrăşămintele chimice sunt materiale fertilizante a căror funcţie principală este de a aduce plantelor direct elementele necesare lor.
          Acestea sunt substanţe simple sau complexe de natură minerală, de unde îşi capătă şi denumirea de îngrăşăminte minerale.
mai multe informatii

         

SA RESPIRAM UN AER CURAT

Activitatile economice de orice natura  genereaza un impact  asupra mediului. Nici Amurco SRL Bacau nu face exceptie de la aceasta regula, din activitatile desfasurate in cadrul platformei rezultand emisii  in aer , apa si sol ce afecteaza mediul natural in care traim.
mai multe informatiiAMURCO S.R.L. BACAU in insolventa/insolvency/en procedure collective                                                   ANUNTURI PUBLICE

          Prin profilul şi volumul de producţie, S.C.AMURCO S.R.L. - Bacău reprezintă o unitate de bază a industriei de îngrăşăminte chimice.
          Începuturile societăţii sunt legate de înfiinţarea în anul 1975 a Combinatului de Îngrăşăminte Chimice, unde de-a lungul anilor au fost introduse în fabricaţie noi sortimente de produse chimice destinate în principal agriculturii.
          Amplasarea societăţii în partea de SUD-EST a municipiului Bacău, în zona centrală a Moldovei, permite asigurarea cu prioritate a judeţelor din zonă, cu îngrăşăminte chimice, distanţele de transport până la beneficiari fiind de maxim 200 km. cu acces la C.F.R. şi căi rutiere.
       

 

   S.C. AMURCO S.R.L. Bacău produce şi comercializează următoarele tipuri de îngrăşăminte:

  1. Uree, îngrăşământ – conţinut minim de azot (N) 46%;
  2. Îngrăşăminte chimice complexe cu azot, fosfor şi potasiu.
  3. Rocă fosfatică reactivă de Gafsa se folosaşte direct ca îngrăşământ şi se prezintă sub formă de microgranule neaglomerabile, unele de culoare cenuşie, altele albicioase
  4. Superfosfat simplu granulat – îngrăşământ mineral solid, cu un conţinut cunoscut de fosfor solubil (16 - 18%), obţinut prin reacţia dintre acidul sulfuric şi fosforită măcinată.         

     >>>>